Încă de pe vremea Turnului Babel, oamenii au purtat pedeapsa divină a „graiurilor amestecate“ şi a imposibilităţii de a se înţelege într-o singură limbă. Turnul Babel nu a ajuns până la cer (aşa cum şi-au dorit constructorii lui), dar, din revelaţia importanţei de a comunica, a rezultat şi s-a dezvoltat meseria de traducător.

Traducerile reprezintă un domeniu ce a luat amploare cu mii de ani în urmă – prima traducere realizată vreodată fiind “Septuaginta”, respectiv traducerea Vechiului Testament din ebraică în greacă. Nu mai menționăm cele patru evanghelii ale lui Marcu, Ioan, Luca și Matei, fundamentale pentru creștinismul de astăzi, traduse și ele la rândul lor. Deci, putem spune că importanța acestei industrii este una destul de mare, ea fiind bazată pe comunicare. Traducătorul, în meseria sa, are rolul deosebit de a fi intermediar în comunicarea dintre două sau mai multe popoare cu limbi total diferite.

Eu mi-am dorit să înţeleg şi să mă bucur de limba lui Molière, astfel am urmat Facultatea de adminstrarea afacerilor cu predare în limbi străine, specializarea Română-Franceză, la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Am urmat cursuri de aprofundare a limbii franceze la Institutul francez din Bucureşti şi am obţinut calificarea de cunoscător avansat nivel C1, Diplôme approfondie de langue française (D.A.L.F.).
Autorizaţia de traducător mi-a fost emisă în anul 2010 şi de atunci am urmat cariera de traducător independent întrucât mi-a plăcut şi pentru că am vrut să înţeleg ce semnificaţii capătă cuvintele în diverse contexte situaţionale.

Deşi mă pregăteam pentru una dintre cele mai vechi meserii din lume traducând diverse articole, mici lucrări de specialitate sau cărţi tematice în colaborare cu câteva firme, între timp am învăţat să înţeleg şi să folosesc limbajul programelor de tehnoredactare şi a memoriilor de traducere şi am creat site-ul francezatraduceri.ro din dorinţa de a deveni un partener de durată clienţilor care au nevoie de traduceri de limba franceză. În prezent am experienţa lucrului într-o echipă minunată de colaboratori pasionaţi de limbi străine, traducem atât proiecte în limbile franceză şi engleză cât şi idei, scenarii de filme, proiecte de suflet, literatură, străduindu-ne să le oferim clienţilor şi cititorilor cheia înţelegerii.