Trei cuvinte rezumă echipa noastră de servicii lingvistice de traducere franceză-română/română-franceză: calitate, rapiditate şi profesionalism.

Echipa biroului de traducere franceză-română/română-franceză este una din cele mai importante echipe de traducere specializată din mediul online şi este recunoscută, de mai bine de 10 de ani, pentru rapiditatea sa în execuţia şi precizia serviciilor de traducere care răspund cerinţelor pieţei. 

Datorită unui control al calităţii riguros, respectării termenelor şi grijii permanente  pentru calitate, echipa noastră oferă un produs « la cheie » la un raport calitate-preț concurenţial. Tarifele noastre sunt calculate personalizat în funcţie de fiecare proiect în parte.

Asigurăm traducerea documentelor de natură financiară, mai ales situaţii financiare şi rapoarte de gestiune, rapoarte anuale şi trimestriale, analize economice şi prospecte.

Traducem de asemenea site-uri Web, manuale de formare sau directive, pentru uzul angajaţilor, broşuri publicitare, documente de resurse umane şi buletine economice pentru diverşi clienţi.

Traducem material de formare pentru clienţii externi, documente legate de guvernanţă întreprinderii, precum şi programe şi manuale specializate.

Principalele tipuri de documente pe care le traducem :

 • situaţii financiare şi rapoarte de gestiune;
 • rapoarte anuale;
 • oferte publice de achiziţie;
 • prospecte;
 • comunicate de presă;
 • analize economice;
 • rezumate ;
 • manuale de proceduri administrative;
 • contracte;
 • broşuri şi buletine;
 • documente de resurse umane

Avem la dispoziţia noastră toate instrumentele şi resursele necesare pentru a fi la punct cu actualitatea în materie de terminologie contabilă şi financiară.

Avem acces la o diversitate de dicţionare specializate şi baze de date terminologice online. Folosim instrumente de cercetare informatizate care ne permit asigurarea uniformităţii traducerilor în funcţie de terminologia proprie fiecărui client.

Sistemul nostru de gestiune a cererilor de traducere ne permit coordonarea tuturor cererilor în mod optim şi în termen.

Nu ezitaţi să cereţi mai multe informaţii despre  serviciile noastre de traducere sau alte întrebări care vă preocupă. Aveţi nevoie de o ofertă? Sunaţi-ne la +40 729 804 163.